SPOR ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNİ DESTEKLER

 
Çocukluk dönemi gelişim süreci için önemli bir dönem olarak karşımıza çıkar. Bu dönemde elde edilen kazanımlar, yetişkinliğe adım atıldığında sahip olacakları tutum ve davranışların temelini inşa eder. Spor da, çocukluk döneminde gelişim sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri olarak değerlendirilmektedir.

Günümüz teknoloji döneminde yetişkin bireylerin hareketsiz kalması gibi, çocuklar da bedensel hareketlere yönelmek yerine bilgisayar oyunlarını ya da çeşitli teknoloji araçlarını aktivite olarak tercih etmektedir. Bunun sonucu olarak da minimum düzeyde bedensel hareket ettikleri gözlemlenmektedir. Ancak bedensel hareket etmek bir çocuğun bedensel gelişimi kadar, ruhsal, bilişsel ve sosyal gelişimi açısından da önemlidir.

Çocuklarda motor kabiliyetinin gelişimini destekleyen en önemli faaliyetlerden biri de spor yapmaktır. Motor gelişimi, çocuğun becerilerinin, performansının giderek artmasını sağlayan sinir kas mekanizmasının olgunlaşma biçimidir. Psikomotor gelişim ise fiziksel büyüme ve gelişme ile birlikte, beyin omurilik gelişimi sonucu organizmanın hareketlilik kazanması olarak tanımlanmaktadır. Spor aktiviteleri, motor tepkilerin denenmesine imkan tanıyarak hızlı, akıcı ve doğru motor becerilerin kazanılmasını sağlar. Başka bir deyişle; spor sayesinde çocuk, güç, koordinasyon, hız ve çabukluk kazanır.

Spor aktivitesi süresince çocuk, kendi bedeninin dünya üzerindeki etkisini ve kontrol becerisini deneyimler. Spor yaptığında hem motor gelişimi hem de sosyal becerileri olumlu yönde etkilenir. Spor yaparken birden fazla insanla tanışan çocuk, aynı ortamı paylaşma, kişilerarası iletişim, bir gruba dahil olma, kendini tanıma ve sınırlılıklarını fark etme gibi duyguları deneyimler. Bunlar da öğrenme, kendini ifade etme, özgüven kazanma gibi becerileri beraberinde getirir.

Sporun çocuk gelişimindeki önemli etkilerinden bir diğeri de zihinsel gelişimi desteklemesidir. Spor yoluyla çocuk, mantık yürütmeyi, seçim yapmayı, sebep-sonuç ilişkisi kurmayı, dikkatini toplamayı, kendini bir amaca yöneltmeyi öğrenir. Spor yapan çocuğun becerileri sürekli gelişir; kendi duygusal, fiziksel ve zihinsel kapasitesini sınama olanağı bulur. Çocuk eğer bulunduğu ortamda pasifse, oyun ve spora katılarak daha aktif ve diğerlerini kontrol edebilecek duruma gelebilmektedir.

Sonuç olarak spor, çocuğun gelişim sürecine pek çok yönden katkı sağlar. Çocuğun ilgi alanına uygun yönlendirme yapılması ise çocuğun kendini birçok açıdan geliştirmesine ve kendini tanımasına yardımcı olur.

Çocuğunuzun yeteneklerine uygun bir ortamda, alanında uzman eğitmenler ile profesyonel bir şekilde spor yapması için Vamos Akademi’yi; sağlıklı bir psikoloji ile hareket edip birey olma yolunda doğru adımlar atması için ise Düş’ün Psikoloji’yi tercih edebilirsiniz!

Detaylı bilgi için;

vamosakademi.com

dusunpsikoloji.com