ONLİNE ÜYE SÖZLEŞMESİ
Sizi Arayalım!

ONLİNE ÜYE SÖZLEŞMESİ

Anasayfa » ONLİNE ÜYE SÖZLEŞMESİ
 1. Taraflar

İşbu Anadolu Aktif Yaşam ve Spor Merkezi Ltd. Şti. Üye Sözleşmesi (kısaca “Üye Sözleşmesi” ya da “Sözleşme” olarak anılacaktır), Anadolu Aktif Yaşam ve Spor Merkezi Ltd. Şti. (kısaca “Vamos” olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan www.vamooos.com/online alan adlı web sitesine/mobil internet sitesine veya Vamos mobil uygulamasına işbu Sözleşme’de belirtilen koşullar dahilinde kayıt olan gerçek veya tüzel kişi ile Vamos arasında, elektronik ortamda onay anında karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Üye, işbu Sözleşme’nin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Üye, ayrıca işbu Sözleşme’nin ayrılmaz bir parçasını oluşturan Gizlilik Politikası’nın tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul, beyan ve taahhüt eder.

 1. Tanımlar

İşbu Sözleşme uyarınca;

Vamos: Anadolu Aktif Yaşam ve Spor Merkezi Ltd. Şti’ni,

Site: www.vamooos.com/online isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan web sitesini/mobil internet sitesini,

Üye(ler): Site’ye üye olan ve Site’de sunulan hizmetlerden, işbu Üye Sözleşmesi’nde belirtilen koşullar dahilinde yararlanan gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. Sözleşmenin Konusu ve Kapsamı

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Site’de sunulan Hizmet’in, Hizmet’ten yararlanma şartlarının ve Üye ile Vamos’ün karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin tespitidir.

3.2. Üye, Üye Sözleşmesi’nin hükümlerini kabul etmekle, Site içinde yer alan, kullanıma, üyeliğe ve Hizmet’e ilişkin olarak Vamos tarafından açıklanan her türlü beyanı ve bu beyanlara uygun davranacağını kabul etmiş olmaktadır.

Vamos, dilediği zaman Site’nin Hizmet’te değişiklikler ve/veya uyarlamalar yapabilir. Vamos tarafından yapılan bu değişiklikler ve/veya uyarlamalarla ilgili olarak Üye’nın uymakla yükümlü olduğu kural ve koşullar, Vamos tarafından Site’de ilan edilerek Üye’ya duyurulur.

 1. Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

4.1.Genel Hak ve Yükümlülükler

4.1.1. Üye, üyelik prosedürlerini yerine getirirken, Hizmet’ten faydalanırken ve Hizmet’le ilgili herhangi bir işlemi yerine getirirken, Üye Sözleşmesi’nde yer alan tüm şartlara, Site’nin ilgili yerlerinde belirtilen kurallara ve yürürlükteki tüm mevzuata uygun hareket edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.2. Üye, işbu Üye Sözleşmesi’nin Site’nin mobil ortam dahil faaliyet gösterdiği her türlü mecrada geçerli olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.3. Üye, Vamos üzerinden bir Hizmet satın almadan önce işbu Üye Sözleşmesi’ndeki bütün hükümleri, Hizmet ilanında paylaşılan Hizmet özelliklerini, Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni ve diğer bilgilendirme metinlerini okuyacağını ve onaylayacağını, beyan ve taahhüt eder.

4.1.4. Üye, Site dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgi ve içeriklerin doğru ve hukuka uygun olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Vamos, Üye tarafından Vamos’e iletilen veya Site üzerinde Üye tarafından yüklenen, değiştirilen veya sağlanan bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırmakla, bu bilgi ve içeriklerin güvenli, doğru ve hukuka uygun olduğunu taahhüt ve garanti etmekle yükümlü ve sorumlu olmadığı gibi, söz konusu bilgi ve içeriklerin yanlış veya hatalı olmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan da sorumlu tutulamaz. Üye; Site üzerinde hukuka aykırı ve/veya üçüncü kişilerin haklarını ihlal eden her türlü yazı, görsel, bilgi, belge, yorum, cevap, açıklama dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir içerik paylaşmayacağını, aksi takdirde hukuki/cezai bütün sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.5. Üye, yalnızca hukuka uygun amaçlarla Site üzerinde işlem yapabilir. Üye’nın, Site dahilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumluluk kendisine aittir. Üye, Site dahilinde bulunan resimleri, metinleri, görsel ve işitsel imgeleri, video kliplerini, dosyaları, veritabanlarını, katalogları ve listeleri; Vamos ve/veya başka bir üçüncü şahsın ayni veya şahsi haklarına veya malvarlığına tecavüz teşkil edecek şekilde çoğaltmayacağını, kopyalamayacağını, dağıtmayacağını, işlemeyeceğini, gerek bu eylemleri ile gerekse de başka yollarla Vamos ile doğrudan ve/veya dolaylı olarak rekabete girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Vamos, Üye’nın Üye Sözleşmesi hükümlerine ve/veya hukuka aykırı olarak Site üzerinde gerçekleştirdikleri faaliyetler nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan doğrudan ve/veya dolaylı olarak, hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

4.1.6. Üye, diğer Üyeler’in erişimine açık alanlarda veya özel mesajlaşmalarda kullandığı her türlü küfür, hakaret, müstehcenlik içeren ve bunlarla sınırlı olmamak üzere hukuka aykırı her türlü yorum, ilan, açıklama ve paylaşım nedeniyle hukuken sorumlu olacağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

4.1.7. Üye, Site üzerinde Üye profili (Üye’ya ait bilgiler içeren alan) oluştururken ve Üye profiline yeni içerikler eklerken, eklediği içeriklerle ilgili tüm hukuki ve cezai sorumluluk Üye’ya aittir. Vamos, Üye profillerinde bulunan içeriklerden dolayı hiçbir hukuki sorumluluk kabul etmeyecektir. Üye’nın, Üye profiline ekledikleri içerikler, hiçbir şart ve koşulda, Vamos tarafından değiştirilmemektedir.

4.1.8. Üye Site üzerinde; ‘site dışına yönlendirici’ hiçbir URL adresi (link) paylaşamaz.

4.1.9. Üye’nın, Site’ye Üye olurken sisteme yüklediği “üye ismi” de işbu Üye Sözleşmesi içinde yer alan hükümlere tabi olup, Üye’nın “üye ismi” belirlerken üçüncü şahısların kişilik hakkı, telif hakkı, marka, ticari unvan gibi yasal haklarını ihlal etmemesi gerekmektedir.

4.1.10. Üye, kendisi tarafından oluşturulmuş Üye profilini, hiçbir şart ve koşulda, başka bir Üye’ya devredemez veya hiçbir şekilde kullanımına izin veremez. Üye profilini başkasına devreden veya kullanıma açan Üye, Vamos’un tek taraflı olarak ve ihbarda bulunmaksızın, Üye Sözleşmesi’ni feshetme ve Üye’nın üyeliğine son verme hakkı bulunduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Üye, Vamos’un yazılı onayı olmadan, Üye Sözleşmesi kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini, kısmen veya tamamen, herhangi bir üçüncü kişiye devredemez.

4.1.11. Üye ve Vamos hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi yoktur. Üye Sözleşmesi’nin onaylanması ve uygulanması sonucunda, ortaklık, temsilcilik veya işçi-işveren ilişkisi doğmaz.

4.1.12. Site’ye kötü niyetli üçüncü kişiler tarafından yüklenen zararlı yazılımlar sebebiyle, Vamos tarafından alınan güvenlik önlemlerine rağmen doğacak, Üye’nın zararlarından Vamos sorumlu değildir.

4.1.13. Üye’nın Hizmet’ten yararlanabilmek amacıyla kullandığı sisteme erişim araçlarının (Üye ismi, şifre v.b.) güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması ve kullanılması durumlarıyla ilgili hususlar tamamen Üye’nın sorumluluğundadır.

Üye’nın, sisteme giriş araçlarının güvenliği, saklanması, üçüncü kişilerin bilgisinden uzak tutulması, kullanılması gibi hususlardaki tüm ihmal ve kusurlarından dolayı Üye’nın ve/veya üçüncü kişilerin uğradığı veya uğrayabileceği zararlara istinaden Vamos’ün, doğrudan veya dolaylı, herhangi bir sorumluluğu yoktur.

4.1.14. Vamos hiçbir sebep göstermeden ve önceden bildirim yapmadan Üye’nın Site’yi ve Hizmetler’i kullanımına son verebilir, Üye’ya ait üye profili, yorumlar, Hizmet ilanları ve her türlü sair içeriği yayından kaldırabilir. Böyle bir durumda Üye, Vamos’den hiçbir ad ve nam altında talepte bulunamaz.

4.2.Site Üzerindeki Hizmetlere İlişkin Hak ve Yükümlülükler

4.2.1 Vamos’un, üyelere kilo kaybı, kilo artışı ve ruhsal ve fiziksel sağlığın iyileştirilmesi gibi konularda yazılı/ sözlü taahhüdü yoktur.

4.2.2. Vamos tarafından, Üye’ye özel hazırlanmış olan egzersiz ve beslenme programları hizmeti gönderildikten sonra Üye’nin sözleşme iptal ve ücret iade hakkı bulunmamaktadır.

4.2.3 Vamos tarafından sunulan hizmetler Üye dışında başka bir kişiye devredilemez.

4.2.4 Üye satın aldığı; 6 Haftalık programı 1 hafta, 12 Haftalık programı 2 hafta ve 24 Haftalık programı 4 hafta durdurma hakkına sahiptir. Dondurma işlemleri için talepler online@vamooos.com adresine gönderilmelidir.

 1. Fesih

5.1. Sözleşme’nin ve/veya yürürlükteki mevzuatın herhangi bir hükmüne aykırı davranan veya aykırı davranacağından şüphe duyulan Üye tespit edilebildiği takdirde, Vamos tarafından derhal üyeliğine son verilir, Site üzerinde paylaştığı üyelik profili ve Hizmet ilanları dahil bütün içerikler yayından kaldırılır ve taraf olduğu Üye Sözleşmesi feshedilir.
Site üzerinde Hizmet satın aldığında, Hizmet satışa sunduğunda veya herhangi bir şekilde Hizmet’ten yararlanırken, Sözleşme ve/veya yürürlükte mevzuat hükümlerine aykırı davranan Üye, söz konusu eylemlerinden dolayı, diğer Üyeler’in, üçüncü kişilerin, idari/resmi makamların ve yargı makamlarının yönelttikleri bütün dava (hukuk/ceza), talep, şikayet ve/veya idari para cezaları karşısında, Sözleşme süresince ve Sözleşme herhangi bir sebeple sona erdikten sonra da, tek başına sorumlu olacaktır.
Vamos, Üye’nin Sözleşme’ye aykırı eylemleri nedeniyle maruz kalabileceği maddi/manevi, doğrudan/dolaylı zararları ve yapmış olduğu tüm masrafları (yargılama giderleri ve avukatlık masrafları vb.), harcamaları ve başta tazminat ve idari para cezası olmak üzere yapmış olduğu tüm ödemeleri, Sözleşme herhangi bir sebeple sona ermiş olsa bile Üye’ye rücu edecektir.
Vamos dilerse bu bedelleri; Üye’nin Site üzerindeki satışları sebebiyle hak kazandığı bedellerden mahsup edebilir.

5.2. Üye’nın kendi isteği ile üyelik hesabını kapatması halinde, işbu Sözleşme kendiliğinden feshedilmiş sayılacaktır.

5.3. Sözleşme’nin hangi sebeple feshedildiğine veya sona erdiğine bakılmaksızın 5 ve 6 numaralı madde hükümleri süresiz olarak yürürlükte kalacaktır.

 1. Fikri Mülkiyet Hakları

6.1. Site’nin (tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) tüm elemanları (Vamos’ün telif haklarına tabi çalışmalar) Vamos’a ait olarak ve/veya Vamos tarafından üçüncü bir kişiden alınan lisans hakkı altında kullanılmaktadır. Üye, Vamos Hizmet’lerini, Vamos bilgilerini ve Vamos’ün logosu da dahil telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satamaz, paylaşamaz, dağıtamaz, sergileyemez, çoğaltamaz, bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz veya başkasının Hizmet’e erişmesine veya kullanmasına izin veremez; aksi takdirde, lisans verenler de dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Vamos’den talep edilen tazminat miktarını ve mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere diğer her türlü yükümlülükleri karşılamakla sorumlu olacaktır.

6.2. Vamos’un, Hizmet, Vamos bilgileri, Vamos telif haklarına tabi çalışmalar, Vamos ticari markaları, Vamos ticari görünümü veya Site vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi ve fikri mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how’a yönelik tüm hakları saklıdır.

 1. Gizlilik Politikası

Vamos, Üye’ye ilişkin bilgileri, Gizlilik Politikası’ndaki düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Vamos, Üye’ye ait gizli bilgileri, Gizlilik Politikası’nda belirtilen durumlar haricinde, üçüncü kişi ve kurumlar ile paylaşmayacaktır.

 1. Sözleşme Değişiklikleri

Vamos, tamamen kendi takdirine bağlı ve tek taraflı olarak, işbu Üye Sözleşmesi ve eklerini, uygun göreceği herhangi bir zamanda, Site’de ilan etmek suretiyle değiştirebilir. İşbu Üye Sözleşmesi’nin değişen hükümleri, ilan edildikleri tarihte veya önceden belirtilen geçerlilik tarihi olması halinde ise geçerlilik tarihinde geçerlilik kazanacak; geri kalan hükümler, aynen yürürlükte kalarak hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecektir. İşbu Üye Sözleşmesi, Üye’nın tek taraflı beyanları ile değiştirilemez.

 1. Mücbir Sebepler

Hukuken ‘mücbir sebep’ sayılan tüm hallerde, Vamos, işbu Üye Sözleşmesi ile belirlenen yükümlülüklerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Vamos için, gecikme, eksik ifa etme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Vamos’dan herhangi bir nam altında tazminat talep edilemeyecektir. “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, grev, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, internet erişim engelleri, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır.

 1. Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu Üye Sözleşmesi’nin uygulanmasında, yorumlanmasında ve hükümleri dahilinde doğan hukuki ilişkilerin yönetiminde Türk Hukuku uygulanacaktır. İşbu sözleşmeden doğan uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazlar, Vamos’un yerleşim yerinin bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapılacaktır.

 1. Yürürlük

İşbu Sözleşme, Üye’nın elektronik olarak onay vermesi ile karşılıklı olarak kabul edilerek yürürlüğe girmiştir.

Left Menu Icon